Trong 1 ngày, cơ thể của chúng ta phải hoạt động liên tục 24/24, tuỳ từng loại hình công việc khác nhau mang đến cường độ hoạt động cơ khác nhau. Nếu không được chăm sóc và nghỉ ngơi sẽ dẫn đến nhiều tác hại cho cơ thể, giảm thiểu năng lượng và giảm thiểu thu nhập của bạn

Dịch vụ Massage bao gồm:

  • Massage Chân
  • Massage Body
  • Massage cổ vai gáy